MÈTODES DE PAGAMENT
Transferència bancària
UTILMAGAR S.L B64195076
BANC SABADELL
ÉS84 0081 1885 7300 0100 3303